Home

Het museum valt onder het beheer van Stichting Museum Thijnhof die de ANBI status draagt. De vaste collectie van het museum bestaat uit het oeuvre van kunstschilder Kees Thijn dat door de stichting wordt beheerd en geëxposeerd. Regelmatig worden deze kunstwerken in wisselende samenstelling tentoongesteld. Daarnaast zijn er permanent kunstwerken van de Noord-Nederlandse surrealisten Jan van den Brink en Henk Bloemhof te bezichtigen.

Een aantal expositieruimten is ingericht en beschikbaar voor wisselende exposities van kunstenaars werkzaam in de kunstuitingen realisme tot surrealisme. Deze ruimten kunnen worden gehuurd voor een periode van acht weken. De commissie van aanbeveling adviseert het bestuur omtrent de toekenning van deze expositieruimten aan kunstenaars die binnen de genoemde kunstuitingen werkzaam zijn.

Het te voeren beleid van de stichting en haar bestuur is erop gericht bij te dragen aan het culturele klimaat van de Gemeente Coevorden en de wijdere omgeving. Hopelijk kan door de aanwezigheid van het museum ook het toerisme, de educatie en de recreatie binnen de gemeente worden bevorderd.