Wim Zwijsen

Wim Zwijsen studeerde werktuigbouwkunde en werkte als technisch tekenaar bij de firma Geveke technische installaties. Na een periode als chef tekenkamer stapte hij, na enige studie, over naar het onderwijs. Daar schreef hij zijn eigen lessenplan voor tekenen en handvaardigheid. Aangevuld met stripachtige illustraties.

Ook maakte hij jaren lang deel uit van een welstandscommissie. Daar ontmoette hij architecten en kreeg bewondering voor hun werk.

Nu gebruikt hij al deze ervaringen in zijn kunstwerken.

Hij werkt met een gemengde techniek op paneel. Grote geschilderde vlakken worden afgewisseld met fijne, met een pen getrokken inktlijnen. Hierdoor onstaan intrigeerdende constrasten tussen de abstracte vormen en gedetaileerde figuratie.

Follies zijn rare, dwaze gebouwen. Wim tekent ze in zijn schilderijen. Soms zijn ze ontleend aan bestaande gebouwen maar het kan ook pure fantasie zijn. Verder zijn ze geassembleerd met gedeelten van printplaten uit o.a. CD-spelers, printers en tuners. De plattegronden van de printplaten zijn voor hem de vogelvlucht opnamen van een grote stad. De assemblage wordt aangevuld met MDF vormen ingetekend met follies. De algehele verbinding wordt tot stand gebracht met Meccano onderdelen. Zwijgen maakt zijn handschrift als schilder ondergeschikt aan de voorstelling.

De 3D follies getuigen van een zorgvuldig afwegen van de gebruikte onderdelen. Het beperkte kleurgebruik speelt hier een grote rol. Het ontlokt de toeschouwer vaak een glimlach. Humor en ernst is onderdeel van de follies.

Het zijn vooral de zorgvuldige vlakverdeling en mijn oog voor detail die mijn werk kenmerken. Ik plaats architecten en hun gebouwen in mijn nieuwe wereld. Bouwen is een kunst is een ode aande architect en zijn bouwwerken en gaat verder dan Frank Lloyd Wright, Aldo  Rossi, Tadao Ando en anderen.

Meer informatie over Wim Zwijsen kunt u vinden op: www.galeriezwijsen.nl

Op zondag 16 juli om 14:30 uur is een Meet & Greet met Wim Zwijsen.