Klaas Koops

Kunst is als het leven zelf

Van ‘Ik rommel maar wat aan’ van Karel Appel tot Marlene Dumas’ ‘Kunst maken is een worsteling.’
Hoe dan ook, of het nu gaat om mimesis, expressie, abstractie, fictie of om technische vernieuwingen, beeldend kunstenaars scheppen hun eigen wereld: innerlijke portretten. Zo vertelt kunst haar eigen verhaal.

Klaas Koops schildert langs de randen van de realiteit, schept hij beelden door het ‘min of meer toevallig’ bijeenbrengen van kunsthistorische citaten, objecten, portretten e.d. Vaak is het beeld er eerder dan zijn betekenis.
Op een realistische wijze geeft hij vorm aan een wereld die zowel mogelijk als onmogelijk is. Het leidt tot beelden die niet direct te doorgronden zijn, ook niet door de maker zelf: beelden ‘met uitgesteld begrip’. De titel wordt achteraf meegegeven.

Klaas Koops vervreemd dus, hoopt dat de beelden vragen oproepen. Mens, wereld en kunst zijn immers niet te vatten en weten meer dan hij. Zijn werken kan men zien als ‘suggestieve constructies’; een doordacht verhaal is er niet, veel blijft impliciet. Daardoor zijn ze op een andere wijze poëtisch en raadselachtig dan bij realisten en (pre)surrealisten.
De sfeer van het werk mag surrealistische associaties oproepen, op dromen of pure fantasie zijn ze niet gebaseerd. Ook kennen ze geen hyperrealistische stijl.
En ja,… schilder je eenmaal zo, een weg terug is er niet, aldus Salvador Dali.

Tot op zekere hoogte is hij schatplichtig aan de kunststijlrichting Pittura Metafisica. Deze kortdurende beweging (1917-1921) presenteerde het reële beeld op zo’n manier dat het doodgewone vreemd werd.
Honderd jaar later doet hij iets vergelijkbaars, maar zijn werk is eerder te duiden als Pittura Quasifisica. Hem gaat het niet om het bovennatuurlijke, wel om te laten zien dat er met de realiteit ‘iets aan de hand is’. Dat deze het eigenlijke mysterie vormt.

Klaas Koops is psycholoog en als zelfstandig beeldend kunstenaar afgestudeerd aan de Klassieke Academie voor Schilderkunst te Groningen. Hij woont en werkt in Schipborg. Tot 2007 was hij bestuursvoorzitter in het beroepsonderwijs.
Tevens is hij initiatiefnemer en voorzitter van de schildersgroep de QuasiRealisten en voorzitter van de expositiecommissie van het Kunstlievend Genootschap Pictura te Groningen.
Daarnaast schrijft en publiceert hij. In 2011 verscheen over opleiding en werk het boek ‘Kunst is niet leuk.’

Op zondag 5 november om 14:30 uur is een Meet & Greet met Klaas Koops.