Geertje Geertsma

‘Wij ervaren, dus wij worden’

Geertje Geertsma groeide op op het Friese Platteland waar zij zich omringd wist met ‘viervoeters, vogels en vissen’. De verbondenheid met – en de verwondering over alles wat leeft, is hier ontstaan en gelukkig altijd gebleven.

Geertje Geertsma is in 2015 afgestudeerd aan Academie Minerva, richting Autonoom Beeldende Kunst. Geertsma’s werk werd sindsdien tentoongesteld in binnen- en buitenland en verschillende malen gepubliceerd. Voor de tentoonstelling in Museum Thijnhof is zij ‘gast’ van de ‘Quasi Realisten’ en door hen uitgenodigd om deel te nemen.

De werken die Geertje Geertsma toont in Museum Thijnhof noemt zij ‘vertekeningen’. Ze maakt hiervoor gebruik van twee technieken, fotografie en tekenen. De basis van een vertekening is een foto waar een potloodlaag bij komt. De potloodlaag bestaat uit haar… héél veel haar. Die haren in de vertekeningen kunnen op het eerste gezicht onprettig aandoen. Ze zijn echter ook verbindingssymbolen, bij nadere beschouwing, blijken het contactdraden. Er treedt een versmelting op van technieken maar ook van de wezens die zij vastlegt. Geertsma vertekent de werkelijkheid naar een soort oervorm, die ook werkelijk is, alleen niet op het eerste gezicht.

Dieren en mensen zijn in onze wordingsgeschiedenis (helaas) in gescheiden werelden terecht gekomen. Geertsma laat het proces zien van een terugkeer naar een eerdere staat of naar een volgende. Er zijn in haar werken geen rangorde en scheidslijnen meer, mens en dier, mens en natuur, zijn één. Op basis van empathie ontstaan liefdevolle verbindingen. Ons vermogen om empathisch te zijn vereist intelligentie, niet de intelligentie van de rede maar de intelligentie van het lichaam en van het hart. Het is een weten zonder woorden.

Volgens Etholoog Konrad* Lorenz , een van de inspiratiebronnen van Geertsma, kan de mens alleen maar weet hebben van liefde, warmte of schoonheid als ze zich laat aansturen door iets wat veel ouder is en wat veel dieper in de mens verborgen ligt. Lorenz zegt dat de mens oorspronkelijk een dier is dat warmte, vriendschap en genegenheid zoekt en dat zoeken fundeert volgens hem alles wat er aan moraliteit en verantwoordelijkheid mogelijk is: ‘De rede zal beter worden als ze meer op het instinct vertrouwt’.

*Konrad Lorenz (Wenen, 1903-1989) was etholoog en een hele bijzondere persoonlijkheid die verschillende boeken heeft geschreven over het gedrag van dieren en mensen en hij illustreerde sommige van zijn boeken met zijn eigen tekeningen. Zijn beschrijvingen zijn een mix van een speelse kinderlijke verwondering en de scherpe observatie van een natuurvorser. Maar vooral getuigen zij van een diepe empathie voor alles wat leeft. Hij leefde met en tussen dieren en hij ervoer dat als een groot geschenk.

Meer informatie is te vinden op haar website: www.geertjegeertsma.com

Op zondag 3 december om 14:30 uur is een Meet & Greet met Geertje Geertsma.