Expositiebeleid

De vaste eigen collectie van het museum bestaat uit schilderijen van Kees Thijn, beheerd door de Cornelis J.P. Thijn Stichting. In één grotere expositieruimte worden deze kunstwerken in wisselende samenstelling geëxposeerd.
Daarnaast worden in een drietal kleinere expositieruimten permanent schilderijen getoond van de Noord-Nederlandse surrealisten Jan van den Brink en Henk Bloemhof.

In een vijftal andere tentoonstellingsruimten worden, tijdens wisselende tentoonstellingen, kunstwerken geëxposeerd binnen de kunstuitingen: realisme, magisch realisme, symbolisme, imaginair realisme en surrealisme. Deze expositieruimten zijn beschikbaar voor de verhuur aan geïnteresseerde kunstenaars waarvan de werken vallen binnen de genoemde kunstuitingen. De huur wordt aangegaan voor een periode van twee maanden.

Het bestuur van de stichting beslist over de verhuur van deze ruimten aan belangstellende kunstenaars en laat zich adviseren door de commissie van aanbeveling. Het expositiebeleid van het museum is er op gericht bij te dragen aan het culturele klimaat van de Gemeente Coevorden en de wijdere omgeving. Hopelijk kunnen mede door de aanwezigheid van het museum toerisme, educatie en recreatie in de gemeente worden bevorderd.