Arnold Jongkind

Het werk van Arnold Jongkind kan worden geplaatst in de categorie van het magisch-surrealisme. Toch ziet Jongkind zichzelf liever als een fantasieschilder, omdat zijn werk zich op meerdere terreinen begeeft. Zijn schilderijen dragen een boodschap uit waarin de strijd van de mens in zichzelf en met de wereld daarbuiten wordt verbeeld in een combinatie van ironie en dramatiek.
Invloeden van Dali, Willink en Margritte zijn zo hier en daar te bespeuren, maar toch voert Jongkind steeds meer zijn eigen grondtoon in zijn werken door.

Hij werd geboren in Amsterdam, maar groeide op in het kleine dorpje Driemond onder de rook van de hoofdstad. Daar, in deze kleine gemeenschap, werd zijn fantasie gevormd en elke plek in dat dorp had voor hem een grote betekenis en had invloed op zijn gevoelsleven. Het schilderen werd een uitingsroute van alle indrukken die hij in zijn jonge jaren had opgedaan.
De eerste jaren leverde hem nog niet de tevredenheid op die hij zocht, maar zo langzamerhand koos hij het surrealisme en dit bleek een goede keuze. Met het surrealisme giet Jongkind de wereld in een andere vorm om zo de zeggingskracht van een schilderij te vergroten.

Een schilderij is bedoelt om er naar te kijken, er van te genieten, ervan te houden. Daar moet je niet moeilijk over doen.

Toch zal een kunstenaar er altijd iets in willen leggen, een boodschap, een visie, een analyse van de wereld om hem heen, maar de toeschouwer zal altijd z`n eigen gevoel wil projecteren op het werk.
Daarom geeft hij zijn werken altijd een aansturende titel, om zo de aanschouwer van zijn schilderij, vanuit de hoek die hij zou willen, het werk te laten begrijpen.

Hoe het ook zij, onze wereld is de moeite waard om ervan te genieten en haar te verstaan. De opdracht van iedere kunstenaar zou dan ook moeten zijn dit te laten samensmelten in een kunstwerk.

Meer informatie over Arnold Jongkind kunt u vinden op:  www.arnoldjongkind.nl