Cultuur

Thijnhof CultUurtjes

Naast de exposities en Meet and Greets gaat Museum Thijnhof een aantal culturele activiteiten organiseren.
Deze ‘Thijnhof CultUurtjes’ vinden steeds plaats op zondagen vanaf 11.00 uur.

Wilt u vooraf een plaats reserveren dan kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier of cultuurtje@thijnhof.nl o.v.v. Aanmelding CultUurtje Museum Thijnhof, uw naam, welke voorstelling u wenst bij te wonen en het aantal kaarten dat u wenst te reserveren.


Zondag 28 mei 2017 | Lezing van Dr. Dirk Otten | “Hoe God verscheen in Saksenland”

Dr. Dirk Otten uit Heerde, studeerde Duitse Taalkunde in Utrecht met als bijvakken Oudsaksisch en Germaanse godsdienstgeschiedenis. Hij promoveerde en werd leraar Duits en redacteur van woordenboeken Duits-Nederlands en Nederlands –Duits.

Tijdens zijn boeiende lezing besteedt hij o.a. aandacht aan de ogenschijnlijke gedachte dat de Islam het monopolie heeft van een gewelddadige geloofsverbreiding. Ook het Christendom heeft tijden van een agressieve expansie gekend. Heel in het bijzonder in Noordoost Nederland en Noordwest Duitsland tijdens de 8-ste en 9-de eeuw, onder leiding van niemand minder dan de koning der Franken, Keizer Karel de Grote (764-814). Waarom van alle volkeren juist de Saksen, en in mindere mate de Friezen, zich zo fel tegen het Christendom keerden en hoe het de Frankische koning en de katholieke kerk uiteindelijk toch lukten om Saksenland van bovenaf te kerstenen, wordt ons door de heer Otten “uit de doeken gedaan”.

Foto: J. Wassenaar


Zondag 24 september | Blues2

De twee muziekvrienden Jans en Wim hebben elkaar al jaren geleden ontmoet en spelen sinds 2016 samen als duo onder de naam BLUES2. Ze bespelen saxofoon, dwarsfluit, gitaar, mondharmonica en gebruiken daarbij ook zang. Deze verrassende akoestische combinatie staat garant voor een enthousiaste performance van mooie songs.

Gespeeld wordt onder andere muziek van The Beatles, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cuby & Blizzards, Animals, CCR, de Dijk, vele andere bekende klassiekers en een aantal eigen muzikale nummers.

Met een mix van herkenbare songs neemt BLUES2 het publiek mee op een boeiende muzikale reis.

Blues2


De entree is voor bezoekers € 12.- per persoon, inclusief 1 consumptie. Voor vrienden en vrijwilligers van het museum bedraagt de entree € 6.- inclusief 1 consumptie.
Het museum is open vanaf 10.30 uur. Reservering is mogelijk via onderstaand formulier of cultuurtje@thijnhof.nl


U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Velden met een * zijn verplicht